Invata sa lucrezi pentru tine!

Despre proiect

Contextul in care are loc proiectul

In ciuda faptului ca populaţia rurala si din orasele mici a devenit treptat mai dechisa faţa de participarea femeii pe piata muncii – la un nivel apropiat de valorile urbane sau din alte state europene, structura ocupationala este inca puternic dezechilibrata, oportunitatile de angajare a femeilor fiind limitate si ‘denaturate’ de un model mai degraba traditional asupra rolurilor de gen. Pe acest fundal, exista o fractura vizibila intre ”dezvoltarea profesionala” si “viata de familie”, iar aptitudinile antreprenoriale ale femeilor sunt foarte putin utilizate si incurajate la nivelul comunitatilor locale. Riscurile pe termen mediu sau lung care exista in astfel de comunitati – precum reducerea oportunitatilor de ocupare prin accentuarea imbatrânirii demografice si/sau a fluxurilor de migratie, excluziunea de pe piata muncii prin necorelarea cererii cu oferta de munca, perpetuarea dependentei de agricultura de subzistenta – sunt adesea insuficient constientizate.

Datele furnizate de INS (Institutul National de Statistica, 2005) indica faptul ca rata de ocupare se situeaza la nivelul de 57.7%, cu diferente semnificative pe sexe (55% - barbati, 61.6% - femei) si medii de rezidenta (63.9% -urban, 51.5% - rural). Fara a exista o dinamica accentuata in timp, astfel de cifre “mascheaza” angajarea intr-o economie de subzistenta, in calitate de “lucrator pe cont propriu” sau “lucrator familial neremunerat”. S-ar mai putea mentiona in acest context ca persoanele casnice din mediul rural reprezinta 53.1% din totalul de persoane inactive si sunt exclusiv femei.

Nivelul saraciei din mediul rural este mult mai ridicat decat cel din urban: daca in mediul urban rata saraciei absolute atinge valoarea de 6,8%, in rural aceasta este de peste 3 ori mai ridicata – ajungand pana la 22,3% (2006). Ca atare, aproximativ 73% dintre saraci locuiesc In mediul rural. In plus, desi Intre 2002-2004 diferenta dintre urban si rural Incepuse sa se micsoreze ca urmare a cresterii beneficiilor de protectie sociala pentru agricultori, Incepand cu 2005 diferenta a inceput sa creasca: In comparatie cu anul 2004, in 2006 numarul saracilor este cu 40% mai mic in mediul urban si cu doar 18% mai mic in mediul rural. Mai mult decat atat, daca am lua in considerare doar veniturile monetare obtinute, diferenta dintre persoanele din mediul urban si cele din rural ar creste dramatic, intrucat o pondere importanta a consumului din rural este dat de autoconsum. O explicatie partiala o reprezinta excluziunea de pe piata muncii a persoanelor din mediul rural. Chiar daca rata somajului aici este mai redusa decat in urban, 8,2% fata de 5,2% , procentul ridicat al persoanelor care lucreaza in agricultura si in special In agricultura de subzistenta, indica o vulnerabilitate economica mult mai puternica. Datele indica faptul ca persoanele care lucreaza in agricultura au o rata a saraciei chiar mai ridicata decat a somerilor (32% fata de doar 27%) si cu mult mai mare In comparatie cu angajatii sau chiar cu pensionarii.

Majoritatea activitatilor economice din mediul rural sunt de dimensiuni reduse, cu accent pe supravietuire si, Intr-o masura mai mare sau mai mica, informale. La nivelul anului 2005, doar 14.4% dintre IMM-uri isi desfasurau activitatea in spatiul rural; un procent relativ similar (13.4%) operau in sectorul non-agricol, majoritatea acestora fiind micro-intreprinderi. In lipsa unor oportunitati alternative de ocupare, populatia din aceste zone a ramas, in mare parte, dependenta de agricultura de subzistenta. O situatie relativ similara se regaseste si in orasele mici mono-industriale sau cu o economie preponderent agrara.

Fara indoiala ca dezvoltarea antreprenoriatului feminin reprezinta o solutie reala la dezechilibrele existente pe piata muncii. Cu toate acestea, in prezent, nu exista diagnoze aprofundate la nivelul spatiului rural sau a oraselor mici asupra acestui aspect. Pe de o parte, datele colectate de institutii si agentii specializate (precum Institutul National de Statistica, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse sau Oficiul National al Registrului Comertului) indica disparitati majore inter si intra-regionale, judetene, comunale si chiar comunitare In utilizarea antreprenoriatului feminin ca sursa de dezvoltare economica. Pe de alta parte, potrivit sondajelor de opinie, ”intentia de deschidere a unei afaceri” se regaseste, cu anumite oscilatii In timp, la aproximativ 10-13% din populatia rurala, existand o preferinta mai ridicata pentru afaceri in domeniul agricol decat pentru activitati non-agricole (8%, respectiv 5%). Aceasta intentie este mai ridicata in randul persoanelor cu experiente de migratie in afara Romaniei, insa doar 1% dintre acestia au investit In activitati economice non-agricole. Este de mentionat si faptul ca, dintre cei care isi exprima intentia de a initia a afacere, cel putin o treime nu poate spune domeniul de activitate spre care s-ar orienta, ceea ce sugereaza o slaba identificare a oportunitatilor de dezvoltare locala si de creare de noi locuri de munca.

sus

Scopul si obiectivele acestui proiect

Scopul proiectului „Un viitor mai bun pentru femei” este de a promova un rol activ pentru femeile din medii dezavantajate - mediul rural si mici orase cu economie preponderent agrara, prin sprijinirea lor in initierea si gestionarea de mici afaceri si activitati sau proiecte comunitare.

Pentru indeplinirea scopului proiectului, a fost propusa atingerea unei serii de obiective specifice. Primul dintre acestea priveste identificarea de oportunitati de implicare a femeilor din mediul rural si din orase mici în initierea de mici afaceri sau proiecte comunitare, însotit de actiuni îndreptate în directia cresterii nivelului de constientizare a peste 4000 de femei cu privire la aceste oportunitati.

Celelalte obiective stabilite, cu caracter complementar, vizeaza dezvoltarea aptitudinilor si a competentelor unui numar de 700 de femei in initierea de mici afaceri si proiecte comunitare prin participarea acestora la cursuri de formare dar si prin beneficierea de servicii de consiliere în acest sens. Drept consecinta, urmatorul obiectiv vizeaza crearea de noi locuri de munca, propunandu-si sa contribuie astfel la îmbunatatirea nivelului de insertie si participare pe piata muncii a femeilor din comunitati dezavantajate. Pentru stimularea si sustinerea acestora vor fi dezvoltate, in paralel, la nivel local, servicii comunitare de ingrijire care sa raspunda nevoilor sociale, dar si structuri asociative care sa sa le sprijine activitatea.

Avand in vedere caracterul mai degraba traditionalist al zonelor rurale sau urbane de mici dimensiuni carora le este destinat proiectul, un ultim obiectiv specific il reprezinta constituirea la nivel regional, a 200 grupuri comunitare mixte pentru egalitatea de sanse, al caror scop major este acela de a contribui la schimbarea mentalitatilor cu privire la rolul femeilor in familie si in comunitate.

sus

Perioada de desfasurare si activitati majore

Durata perioadei de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv 2 noiembrie 2008 – 1 aprilie 2011.

Un aspect cheie pentru succesul unui proiect care isi propune imbunatatirea situatiei femeilor din medii dezavantajte si odata cu aceasta si o ameliorare a mentalitatilor traditionaliste in acestea privinta o reprezinta buna cunoastere, intelegere si adaptare a activitatilor previzionate la specificul beneficiarilor si zonelor in care urmeaza sa fie implementat.

Desi o prima analiza generala a contextului, a fost realizata in faza de concepere a proiectului, a fost absolut necesar ca implementarea activitatilor sale sa debuteze prin elaborarea unui studiu diagnostic, rezultat in urma unei cercetari sociologice ample, directionate catre determinarea nevoilor specifice concrete ale femeilor din mediul rural precum si a posibilelor oportunitati de initiere de mici afaceri si proiecte comunitare, disponibile pentru acestea.

Cercetarea, desfasurata la nivel national pe o perioada de aproximativ sase luni, a vizat oferirea de informatii esentiale pentru adaptarea si contextualizarea implementarii celorlalte activitati ale proiectului. Astfel, o cunoastere cat mai buna a situatiei specifice a femeilor in mediul rural, nu doar la nivel national dar si pe regiuni/judete, a fost absolut necesara pentru deteminarea propriu-zisa a ariilor de implementare, dar, si pentru proiectarea profilului si selectarea viitoarelor beneficiare ale activitatilor de formare si consiliere. Mai mult, colectarea si analiza de date va continua si dupa identificarea participantelor, fapt ce va permite elaborarea de pachete de formare si consiliere adaptatate conditiei si necesitatilor particulare ale acestora, si anume nivelului de educatie, intereselor, dar si disponibilitatii de participare la cursuri in termeni de durata si distante de deplasare.

Ulterior stabilirii zonelor de implementare, s-au identificat un numar de persoane resursa, de minim 200 pana la finalizarea proiectului, care sa indeplineasca rolul de promotor al proiectului in comunitate, si sa constituie un element de legatura cu echipa proiectului si contribuind astfel la sustenabilitatea actiunilor proiectului, respectiv este membru potential al Asociatiei femeilor antreprenor, constituind elementul comunitar cel mai important in cadrul proiectului. In aceasta acceptiune, au fost identificare si mobilizate o serie de persoane care se bucura de prestigiu la nivel local. Persoanele resursa au o serie de roluri multiple de care depinde succesul proiectului, printre care: sprijinirea coagularii unui nucleu la nivelul comunitatilor locale pentru schimbarea atitudinilor, mentalitatilor si rolurilor de gen, dar si atragerea si sustinerea participarii membrilor grupului tinta la activitatile proiectului si transferul de expertiza dinspre acestea catre actori locali cu responsabilitati in domeniu, etc.

In jurul acestora se vor dezvolta atat reteaua de persoane resursa cat si grupurile mixte pentru egalitate de sanse.

Crearea retelei de persoane resursa urmareste dezvoltarea participativa a comunicarii intre membrii grupului tinta, care sunt interesati de problematici specifice, si, pentru care va facilita schimbul de informatii dar si crearea unui organism/asocatie structurata capabila sa le reprezinte mai bine interesele.

Complementar retelei de persoane resursa, grupurile mixte pentru egalitate de sanse vor fi compuse din persoane apartinand categoriilor vulnerabile din comunitatile tinta – femei, varstnici, reprezentanti ai minoritatilor etnice, etc - si vor avea rolul de a indentifica, in mod participativ, nevoile socio-economice caracteristice acestora, dar si de a propune solutii pentru rezolvarea lor. Vor incerca sa contacteze, sa implice sau chiar sa incheie parteneriate cu autoritatile locale, in scopul promovarii implementarii solutiilor propuse sau a altora alternative la problemele identificate.

Atragarea participarii membrilor grupului tinta la activitatile proiectului nu se bazeaza exclusiv pe activitatile desfasurate de catre persoanele resursa sau de catre grupurile mixte pentru egalitate de sanse. Acestea reprezinta doar interfata umana a proiectului pentru beneficiarii sai, in prim plan desfasurandu-se, la nivel national, regional si local, o campanie de informare si motivare a femeilor pentru implicarea in activitati de antreprenoriat si proiecte comunitare si diseminarea bunelor practici. Campania va promova de asemenea egalitatea de sanse, cultura antreprenoriala si implicarea civica, bazandu-se inclusiv pe participarea unor persoane cu prestigiu la nivelul comunitatilor locale.

Obiectivele campaniei vor fi de a sprijini informarea generala a publicului tinta despre existenta si rolul proiectului; de a populariza activitatile proiectului cu detaliile specifice fiecarei zone de implementare, dar si de a sustinte cursurile cu materiale informative si obiecte promotionale.

Campania va avea vizibilitate la nivel national prin organizarea de conferinte de presa la lansarea si la incheierea proiectului, dar si prin anunturi cu privire la cele mai importante evenimente din cadrul proiectului, si interviuri cu persoane cheie, difuzate pe posturi de televiziune si de radio nationale, pe intreg parcursul celor doi ani de implementare.

Expunerea la nivel judetean se va realiza periodic, incepand cu aproximativ o luna inaintea inceperii activitatilor in zona respectiva si va viza atat aspectele generale ale proiectului cat si cele legate de implementarea sa la nivelul regiunii respective.

La nivel de comunitate, campania va pune accentul pe informarea si atragerea participarii membrilor grupului tinta la activitatile care urmeaza sa se desfasoare, in special la cursurile de formare si la sesiunile de consiliere, organizand intalniri-dezbateri la lansarea proiectului in fiecare comunitate, distribuind afise, fluturasi, materiale promotionale si difuzand mesaje prin intermediul posturilor de radio si a presei locale.

La fel ca si campania de informare, a patra activitate a proiectului, respectiv dezvoltarea abilitatilor femeilor prin participarea la cursuri de formare de formatori, de instruire antreprenoriala si de dezvoltare de proiecte comunitare, are la baza concluziile analizei de nevoi realizate in cadrul studiului diagnostic. Aceasta analiza permite adapatarea nu doar a curriculei dar si a nivelului de instruire si a duratei si a modalitatii de livrare a cursurilor la nevoile concrete ale beneficiarilor vizati.

Cursurile de formare de formatori sunt destinate in principal unui numar de 50 de persoane dintre persoanele resursa si se vor desfasura pe parcursul lunilor iulie si august, finalizandu-se cu obtinerea unei diplome de Formator acreditat CNFPA.

Dezvoltarea abilitatilor femeilor se va realiza prin organizarea de cursuri de formare, ce vor urmari livrarea urmatoarelor tipuri de pachete:

1. Pachete de instruire autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), cu acordare de certificate recunoscute la nivel national, in urmatoarele domenii:

1.1. Formare de formatori;

1.2. Managementul firmei;

1.3. Management de proiect:

2. Cursuri de instruire antreprenoriala - Antreprenoriat si competente manageriale pentru initierea afacerilor cunduse de femei.

3. Cursuri de instruire pentru dezvoltare de proiecte comunitare – Tematica este relevanta pentru toate tipurile de proiecte.

Cursurile vor fi organizate in cadrul a 17 centre de training zonale, amplasate in judetele: Alba, Maramures, Botosani, Cluj, Hunedoara, Caras-Severin, Bistrita-Nasaud, Neamt/ Suceava, Arges, Valcea, Sibiu, Gorj, precum si in Bucuresti.

Pachetele de instruire vor acoperi teme generale relevante pentru toate tipurile potentiale de afaceri sau de proiecte comunitare, cum ar fi: planificarea afacerilor, elemente de baza de marketing, surse de finantare a afacerii, lucrul cu banca si alti finantatori, angajarea si conducerea personalului, accesul la surse de finantare (nerambursabile si credite), management de proiect, etc.

Pachetele de formare vor fi insotite de servicii de consultanta ce urmeaza a fi oferite viitorilor antreprenori sau initiatori de proiecte comunitare, in puncte regionale volante. Aceste servicii vor fi disponibile ulterior sustinerii cursurilor cu caracter general si se vor derula ulterior acestora pe toata durata de implementare a proiectului, putand fi sprijinite, la nevoie, prin cursuri specifice in functie de ideile de afaceri sau proiecte care se vor contura.

Consultanta oferita de catre experti din cadrul companiei de consultanta Depro Inovatie precum si din cadrul Centrului pentru Educatie Economica si Dezvoltare (CEED) va fi de doua tipuri in functie de destinatari. Astfel, potentialii/noii antreprenori vor beneficia de sesiuni individualizate de consultanta, etapizata, incepand cu diagnosticarea initiala a ideii de afaceri si elaborarea planului de afaceri, si pana la initierea afacerii si obtinerea de finantare pentru aceasta.

Potentialii/noii dezvoltatori de proiecte comunitare vor putea accesa servicii de consiliere atat in in stadiul initial al identificarii si dezvoltarii ideii de proiect, crearea de parteneriate si identificarea suselor de finantare, cat si pe parcursul implementarii acestuia.

Pentru a veni in sprijinul participantilor, cu exemple concrete de succes, urmeaza sa fie organizate vizite de studiu in Spania, avand dublul rol de a exemplifica mici afaceri ale femeilor din mediul rural din Spania, dar si modele de organizare structurata a femeilor din medii defavorizate in scopul rezolvarii de probleme specifice ale acestora.

Astfel, aceste vizite reprezinta o componenta importanta a proiectului, nu doar in contextul programului de instruire si consiliere a potentialilor antreprenori sau initiatori de proiecte comunitare, dar si in contextul dezvoltarii unei retele de sprijin pentru femeile din medii dezavantajate, precum si a unei organizatii a acestora.

Baza crearii noii asociatii o va constitui reteaua de persoane resursa ce vor juca rolul de nucleu si promotor pentru atragerea de membri si initierea de activitati.

Asociatia va asigura cadrul juridic si organizational pentru comunicarea si asistenta specifica pentru femeile din medii defavorizate. Infiintarea asociatiei se va face printr-un proces participativ, in cadrul carora vor fi identificate viziunea, misiunea si valorile organizatiei si se va elabora strategia de dezvoltare.

Ulterior, asociatia va integra in activitatile sale curente servicii de asistenta si sprijin si consiliere pentru femeile care doresc sa initieze o afacere, un proiect, sau care doresc reinsertia pe piata muncii.

Astfel, va fi urmarita cresterea capacitatii si eficientei organizatiei in sprijinirea atat a membrelor sale cat si a celor ale caror interese le reprezinta, inclusiv dupa finalizarea implementarii proiectului.

sus

Aria de acoperire a proiectului

Activitatile proiectului sunt implementate in urmatoarele regiuni din Romania:

- Nord-Est, Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;


In cadrul acestora au fost identificate un numar de 424 de comunitati, dintre care au fost selectionate 200 pentru participarea efectiva in proiect.


In ceea ce priveste latura transnationala, periodic se desfasoara intalniri de lucru ale echipei de implementare a proiectului, in Spania, regiunea de provenienta a partenerului transnational.

In perioada octombrie–noiembrie 2009 si respectiv august 2010 se vor desfasura vizite transnationale de studiu, destinate membrilor grupului tinta – femei din medul rural si urban de dimensiuni reduse care participa la activitatile proiectului (formare si beneficierea de servicii de consultanta), cu scopul de a oferi acestora posibilitatea de a cunoaste:

- experienta spaniola in ceea ce priveste initierea de mici afaceri si de proiecte de catre femei provenind din medii dezavantajate;

- modele/forme de asociare/organizare a femeilor din medii dezavantajate, precum si modalitatile in care acestea raspund nevoilor acestora.

sus

Cine sunt cei ce vor beneficia de serviciile acestui proiect?

Grupul-tinta al proiectului este constituit in mod preponderent din persoane de sex feminin, din comunitatile selectate. Astfel, activitatile de formare si consiliere se adreseaza femeilor cu potential in initierea de mici afaceri sau proiecte comunitare.

In demersurile de sprijinire a activitatii acestora vor fi angrenate peste 2000 de persoane – in special vulnerabile, dezavantajate sau apartinand unor minoritati etnice – care vor alcatui grupurile mixte pentru egalitate de sanse. Mai mult, avand un aport esential pe intreaga perioada de implementare a proiectului, vor fi selectate un numar de 200 de persoane cu prestigiu in comunitatile locale si/sau agenti ai dezvoltarii locale (preoteasa, invatatoare, profesoara, moasa, mic intreprinzator cu experienta, preot, primar) – ce vor indeplini rolul de „antreprenori sociali”, si vor contribui la identificarea, motivarea, atragerea si sustinerea participarii grupului beneficiar in proiect.

Pentru a promova in mod activ participarea femeilor din mediul rural la viata comunitatii, de pe pozita de antreprenor sau initiator de afaceri, proiectul incearca nu doar sa raspunda necesitatilor de formare si consiliere a acestora, dar si sa le sprijine in depasirea unor nevoi specifice conditiei lor de grup dezavantajat, cum ar fi cele legate de combaterea stereotipurilor, de informarea si constientizarea cu privire la potentialul si oportunitatile existente, sau de asociere si apel la structuri de sprijinire a activitatii lor.

sus

Rolul partenerilor in proiect – PLIANT

Depro Inovatie

Depro Inovatie este partener principal si solicitant al finantarii, responsabil pentru coordonarea generala a implementarii proiectului. Pe langa conceperea si implementarea campaniei de informare si motivare a femeilor, in scopul implicarii acestora in activitati de antreprenoriat si proiecte comunitare, Depro Inovatie furnizeaza, impreuna cu partenerii sai, cursurile de formare si serviciile de consultanta in afaceri sau proiecte comunitare. Totodata, Depro Inovatie este partenerul care pregateste si coordoneaza derularea vizitelor de lucru in Spania. Nu in ultimul rand, organizatia ofera suport pentru dezvoltarea retelei de sprijin al femeilor din medii dezavantajate, precum si pentru infiintarea unei asociatii nationale a acestora.

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

FRDS asigura legatura dintre beneficiari si echipa proiectului, prin intermediul expertilor sai si al facilitatorilor din comunitati. In acest scop, echipa FRDS coordoneaza elaborarea studiului-diagnoza asupra potentialului antreprenorial feminin din comunitati rurale si orase mici, identifica problemele sociale din diferite zone ale tarii si participa la selectarea grupurilor tinta si a beneficiarilor proiectului. Organizatia stimuleaza implicarea acestora si sprijina formarea retelei de persoane resursa si crearea de grupuri comunitare. Totodata, ea evalueaza nevoile de instruire, contribuie la campania de informare si ofera consultanta punctuala pe teren pentru probleme din domeniul antreprenoriatului economic si social.

Centrul pentru Educatie Economica si Dezvoltare din Romania - CEED Romania

Activitatile CEED urmaresc dezvoltarea abilitatilor femeilor in initierea afacerilor si proiectelor comunitare prin: elaborarea pachetelor de instruire pe teme relevante; instruirea formatorilor din randul persoanelor resursa; organizarea si sustinerea sesiunilor de instruire antreprenoriala generala si specifica. Dupa finalizarea acestor sesiuni de formare, CEED ofera si servicii de asistenta pentru: afaceri (evaluare, plan de afaceri, documente necesare etc.); dezvoltarea de proiecte comunitare (idei de proiect, parteneriate, surse de finantare).

AMFAR Galicia

AMFAR Galicia – Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul Rural Galicia (Spania) este partenerul raspunzator de programarea si organizarea vizitelor de studiu in Spania. In plus, organizatia isi pune la dispozitie vasta expertiza in domeniul asociativitatii si incluziunii sociale, oferind sprijin si suport pentru constituirea organizatiei femeilor din mediul rural.

sus

Rezultatele asteptate de la acest proiect

Proiectul ”Un viitor mai bun pentru femei” doreste sa contribuie la imbunatatirea situatiei femeilor din medii dezavantajate apeland la instrumente complementare: furnizarea de instruire si consiliere adaptata nevoilor specifice ale acestora, oferirea de sprijin utilizand structuri asociative alternative, dar si lupta impotriva discriminarii si promovarea egalitatii de gen.

Astfel, pe parcursul primelor doua activitati ale proiectului va fi elaborat un studiu diagnostic asupra antreprenoriatului feminim ce va conduce la: definirea coordonatelor campaniei de informare care vizeaza atragerea si motivarea unui numar de 4000 de femei, dar si la identificarea celor 700 de participante la cursurile de formare.

Pana la finalizarea implementarii proiectului, 100 dintre participante vor fi asistate in dezvoltarea de proiecte de afaceri si proiecte/servicii de ingrijire, iar 50 vor beneficia de sprijin in demararea propriei afaceri sau a propriului proiect.

Proiectul va sprijini formarea a aproximativ 200 de grupuri comunitare mixte, compuse in special din persoane defavorizate care urmeaza sa atraga participarea factorilor locali publici sau privati in rezolvarea dificultatilor specifice cu care se confrunta.

La nivel national, va fi sprijinita dezvoltarea unei retele / asociatii a femeilor din medii dezavantajate, ce va include membre din toate regiunile si cu reprezentativitate etnica diversa, si care va functiona, alaturi de cei 50 de formatori instruiti in cadrul proiectului, ca promotor si nucleu de sprijinire si consiliere a viitoarelor femei antreprenor, inclusiv ulterior finalizarii implementarii proiectului.

sus